Közlemény

Közlemény

Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktoranduszaiként és doktorjelöltjeiként hiszünk a szakmaiságban, a közösségiségben, a lojalitásban, az universitas eszmeiségében. Hiszünk abban, hogy a közös jövőnk csak egymás meghallgatására, egymás értékrendjének elfogadására, a kompromisszumokra és megalapozott döntésekre épülhet. Hisszük, hogy hosszabb távon fenntartható, igazságos döntés csak az érintettek bevonásával, a szakmai vélemények meghallgatásával és figyelembevételével, konszenzuson alapulva születhet. Hisszük, hogy az universitas eszméjében megfogant, részvételiségen, illetve demokratikus alapokon nyugvó elvek egy közösség hosszú távú fennmaradását, az egyenlő beleszólás és a közös irányítás jogát biztosítják, így az universitas alapeszmeiségének erejét nem csökkenteni kell, ellenkezőleg, minél szélesebb körben kell megismertetni az emberekkel: mindenkinek joga van véleménye megfogalmazására, a magáért és társai melletti kiállásra, ezáltal saját és közössége jövőjének alakítására.

Elfogadhatatlannak tartunk minden olyan eljárást, melyek során a döntés az érintettek kizárásával, véleményük figyelmen kívül hagyásával, az universitas értékeit megbontva születik. Szolidaritásunkat fejezzük ki minden olyan egyénnel és csoporttal, melynek saját értékrendjét, függetlenségét, demokratikus működését támadás éri. Bátorítunk minden ilyen egyént és csoportot a kiállásra, és egyúttal támogatásunkról biztosítjuk őket. 

Budapest, 2020.09.06.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat és részönkormányzatai:
az Állam- és Jogtudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata,
a Bölcsészettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata,
az Informatikai Kar Doktorandusz Önkormányzata,
a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Doktorandusz Önkormányzata,
a Társadalomtudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata,
a Természettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata.