Kari képviseletek

Az Egyetem hat karán lehet doktori képzést folytatni, a kari doktorandusz képviseleteket itt lehet elérni:

Állam- és Jogtudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

btkdok.elte.hu 
info@btkdok.elte.hu

Informatikai Kar

ikdok.elte.hu

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Facebook oldal
dok@ppk.elte.hu

Társadalomtudományi Kar

Facebook oldal

Természettudományi Kar

ttkdok.elte.hu