Harmadéves Doktoranduszok Tájékoztatója

Kedves Kollégák!

2018. február 15-én, csütörtökön 17:00-tól tájékoztatót tartunk az Irodalomtudományi Doktori Iskola harmadéves doktoranduszainak.
A harmadéves/végzős vagy abszolutórium előtt álló doktori hallgatók számára az abszolutóriummal, a doktori eljárás megindítására való felkészüléssel, illetve a tanulmányok befejezésével kapcsolatos információkat dr. Lovas Borbála, az Irodalomtudományi Doktori Iskola titkára, illetve Stipich Béla, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda vezetője ismerteti.
A rövid összefoglalókat követően lehetőség lesz kérdéseket feltenni, megbeszélni. Rossz kérdés nincs :)

Helyszín: ELTE BTK, A épület, 331.
Időpont: 2018. február 15. 17:00-18:00

A másodéves doktoranduszokat is szeretettel várjuk, de nekik elsősorban a kérdések megválaszolásával tudunk segíteni. Az összefoglaló előadások nem az új képzésben résztvevő hallgatóknak szólnak.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

ELTE DÖK

 

youth-active-jump-happy-40815

Kategória: Egyéb

Meghívó: Rendkívüli küldöttgyűlés

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorjelöltek!

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban EDÖK) rendkívüli küldöttgyűlésére.

A rendkívüli küldöttgyűlést 2018. február 14. napján 15:00-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (1053 Budapest Egyetem tér 1. I. emelet 118. sz. terem, Navratil Ákos terem) tartjuk.

Meghívott vendégünk Dr. Borhy László akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora.

 

Napirendi pontok:

1. Elnöki köszöntő és beszámoló

2. Egyeztetés Dr. Borhy László akadémikus, rektor úrral.

3. Egyebek

 

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Kelt: Budapest, 2018. 02. 05.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Katalin

ELTE Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

jó kép

Kategória: Egyéb

Februári elnöki fogadóórák

Tisztelt Kollégák!

A februári elnöki fogadóórák a következőképpen várhatók.
2018. 02.05. 09:00 – 10:30
2018. 02.12. 09:00 – 10:00
2018. 02.19. 09:00 – 10:00
2018. 02.26. 09:00 – 10:00

Helyszín:
ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, Ifjúsági épület III./3.
Más időpontokban telefonon (06306053256) és emailben (elnok@edok.elte.hu) vagyok elérhető.

Tisztelettel:
Szabó Katalin
ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

fekete kávé

Kategória: Egyéb

Campus Mundi Tájékoztató

Tisztelt Kollégák!
Sok szeretettel várunk mindenkit az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2018. 01. 26-án, pénteken 15:30 perckor kezdődő Campus Mundi tájékoztatóra, melyet Tóth Anikó tart. Az esemény helyszíne: ELTE BTK A épület, 329 sz. terem.

A Campus Mundi pályázatról:

A Campus Mundi ösztöndíjprogram háromféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába: részképzéshez, szakmai gyakorlathoz, rövid tanulmányúthoz. [...]
Campus Mundi részképzés esetén is folyamatos pályázati lehetőséget biztosítunk – szakmai gyakorlatra már eddig is folyamatosan lehetett jelentkezni.
Külföldi részképzés esetén a 2017. őszi pályázati határidőt 2018. március 30-ig meghosszabbítjuk (pályázatot tehát március 30-ig folyamatosan lehet benyújtani, a bírálat és a döntés is folyamatos lesz ugyanúgy, mint a Campus Mundi szakmai gyakorlat esetében).
Részképzés és szakmai gyakorlat pályázattípusok esetén a doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál.
A pályázatról bővebben itt tájékozódhattok: http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Tóth Anikó a Campus Mundi ösztöndíjjal Finnországban tartózkodott, blogját itt olvashatjátok: https://finishland.blogspot.hu/

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Az EDÖK csapata

 

pexels-photo-346885

Kategória: Egyéb

Januári elnöki fogadóórák

Tisztelt Kollégák!

A januári elnöki fogadóórák a következőképpen várhatók.
2018. 01.08. 08:30 – 09:30
2018. 01.15. 09:00 – 10:00
2018. 01.22. 09:00 – 10:00
2018. 01.29. 09:00 – 10:00

Helyszín:
ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, Ifjúsági épület III./3.
Más időpontokban telefonon (06306053256) és emailben (elnok@edok.elte.hu) vagyok elérhető.

Boldog, sikerekben és örömökben gazdag új évet kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:
Szabó Katalin
ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

pexels-photo-459654

Kategória: Egyéb

Karácsonyi üdvözlet

Tisztelt Kollégák!

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben, örömökben gazdag Új Évet kívánunk!

Az ELTE Doktorandusz Önkormányzat képviselőtestülete

 

 

karácsonyi köszöntő

Kategória: Egyéb

Decemberi elnöki fogadóórák

Tisztelt Kollégák!

A decemberi elnöki fogadóórák a következőképpen várhatók.
2017. 12.04. 09:30 – 10:30
2017. 12.11. 09:00 – 10:00
2017. 12.18. 09:00 – 10:00

Helyszín:
ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, Ifjúsági épület III./3.
Más időpontokban telefonon (06306053256) és emailben (elnok@edok.elte.hu) vagyok elérhető.

Kellemes adventi időszakot kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:
Szabó Katalin
ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

pexels-photo-261568

A kép forrása: Pexels

Kategória: Egyéb

EDÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorjelöltek!

 

Ezúton tisztelettel meghívom az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban EDÖK) küldöttgyűlésére.

A küldöttgyűlést 2017. december 1. napján 13:00-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (1088 Budapest, Egyetem tér 1. Pázmány terem) tartjuk.

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló.

2. EDÖK Ellenőrző Bizottság beszámolója

3. EDÖK elnökválasztás

4. EDÖK Delegációk

5. Egyebek

Az ülés levezetésére tisztelettel felkérem Horváth Gábort, az EDÖK Ellenőrző Bizottság elnökét.

Megjelenésükre feltétlenül számítok.

 

Szabó Katalin s.k.

Elnök

ELTE Doktorandusz Önkormányzat

 

galeria_egyetemter_05

Kép forrása: ELTE Online

Címke: ,
Kategória: Küldöttgyűlések, meghívók

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: EDÖK) pályázatot ír ki az EDÖK elnöki tisztségére az Alapszabály (továbbiakban Asz.) 5. § 21. pontja értelmében.

Pályázat célja:

Az EDÖK elnöki tisztségének betöltése egy évre. (Asz. 5. § 29.)

Pályázók köre:

Az EDÖK Alapszabály 5. § 22. bekezdése szerint: „Elnök-jelöltet a kari doktorandusz képviselet valamint abban az esetben, ha nem indul újra a Doktorandusz Önkormányzat elnöke javasolhat, jelölt az lehet, aki a választás időpontjában az Egyetem doktorandusza vagy doktorjelöltje, és a kiírásban meghatározott időpontra pályázatot ad le, amely tartalmazza mandátumának idejére vonatkozó elképzeléseit.”

Kinevezési feltételek:

 • a pályázóknak meg kell felelniük a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az ELTE SZMSZ vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételeknek,
 • doktorandusz hallgatóként vagy doktorjelöltként az Egyetemmel jogviszonyban kell állniuk.

Az EDÖK elnökének feladatai: (Asz. 7. § 1-4.)

 • az EDÖK elnöke (továbbiakban: elnök) a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és a Doktorandusz Önkormányzat alapszabályának, szabályzatainak rendelkezései alapján irányítja.
 • vezeti és egy személyben képviseli a Doktorandusz Önkormányzatot,
 • a Doktorandusz Önkormányzat nevében az egyetemi szabályok szerint kötelezettség-vállalásra jogosult, melyről köteles tájékoztatni az Elnökséget és a Küldöttgyűlést,
 • előkészíti, végrehajtja és képviseli a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseit,
 • folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az Egyetem rektorával, más vezetőivel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével, a Doktoranduszok Országos Szövetségének vezetőivel, tagjaival és a felsőoktatás egyéb szereplőivel,
 • irányítja az elnökség tevékenységét,
 • előkészíti és összehívja a Küldöttgyűlés, az Elnökség üléseit valamint vezeti azokat,
 • kinevezi, beszámoltatja és visszahívja az alelnököket.
 • előkészíti a Doktorandusz Önkormányzat tisztségviselőinek és egyéb személyek közéleti ösztöndíjának kiutalását.
 • felelős a Doktorandusz Önkormányzat szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért, valamint a Gazdálkodási Szabályzat betartásáért, valamint az ELTE Gazdálkodási Szabályzat és egyéb pénzügyi szabályainak betartásáért erről havi rendszerességgel tájékoztatja az EB elnökét, akit ezt írásban igazolja
 • gondoskodik a Doktorandusz Önkormányzat dokumentumainak iktatásáról; felelős a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a kabinet jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek elkészítéséért és nyilvánosságáért,
 • helyettesítésére alelnökei közül elnökhelyettest kérhet fel, aki a meghatározottak kivételével helyettesítheti az elnököt annak akadályoztatása esetén.
 • tisztsége alapján tagja a Szenátusnak, az Egyetemvezetői Értekezletnek, az Egyetemi Doktori Tanácsnak, a Tudományos Tanácsnak, a Küldöttgyűlésnek, valamint a hatályos jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban, EDÖK Alapszabályban meghatározott testületeknek,
 • a Küldöttgyűlés elé terjeszti az éves költségvetési javaslatot,
 • mandátumának megszűnésével az új elnöknek a függő és lezárt ügyeket, a tevékenység folytatásához szükséges információkat az erre irányadó rektori utasításban szabályozott rendben átadja, ezalatt az új elnökkel szorosan együttműködik,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály, jelen alapszabály, az Egyetem szabályzata vagy egyedi aktus a hatáskörébe utal.
 • az elnök az Asz.-ban pontokban foglaltak kivételével, amennyiben jogszabály, illetve egyetemi szabályzat nem rendelkezik, feladat- és hatáskörét a Doktorandusz Önkormányzat másik tisztségviselőjére átruházhatja. Ebben az esetben a megbízott személy tevékenységéért sajátjaként felel.
 • az elnök tevékenységéről – az Elnökségnek legalább háromhetente, a Küldöttgyűlésnek minden rendes ülésen – beszámol.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- Nyilatkozat arról, hogy megfelel-e a kinevezési feltételeknek, kinevezése esetén felmerül-e összeférhetetlenségi ok, és hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező Bizottságok, Tanácsok és Testületek.

- Csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, elnöki programját. Fel kell tüntetnie Doktori Iskoláját, Doktori Programját és Neptun kódját

- Csatolni kell a pályázó Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített publikációs jegyzékét.

- Az elnöki programnak tartalmaznia kell az EDÖK működésével kapcsolatos terveket, a megvalósítás ütemezését. A terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek az EDÖK alapszabályának, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatból és az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzatból eredő felelősségi köröknek és feladatoknak. Terveinek megfogalmazásakor különösen tekintettel legyen az ELTE egyetemvezetése által megfogalmazott rövid és hosszú távú tervekre.

A pályázat leadásának határideje:

2017. november 23. 16:00

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni Horváth Gábor EDÖK Ellenőrző Bizottsági Elnöknek az eb@edok.elte.hu, valamint az EDÖK küldöttgyűlésének a kgy@edok.elte.hu címre.

A beérkezett pályázatok érvényességét az EDÖK Ellenőrző Bizottság határozza meg. Az EDÖK hivatalban lévő elnöke a pályamunkákat az EDÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésének meghívójának mellékleteként nyilvánosságra hozza. Az EDÖK elnökét a Küldöttgyűlés választja meg.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet Horváth Gábornak, az ELTE EDÖK Ellenőrző Bizottság elnökének címezve lehet megtenni elektronikus úton: eb@edok.elte.hu.

Az Asz. értelmében az elnökválasztás eredményét nyolc napon belül meg kell küldeni az Egyetem rektorának, a főtitkárnak, az Egyetemi Doktori Tanács elnökének, a dékánoknak, a kari doktori tanácsok elnökeinek valamint nyilvánossá kell tenni az Egyetem polgárai számára. (Asz. 5.§ 31)

Kelt: Budapest, 2017. 11. 16.

 

Szabó Katalin

ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

Kategória: Egyéb

Képviselőválasztások Eredményei

Az EDÖK lasztási bizottgai 2017 válaszsi időszakában rendben kiírták az általános képviselőválasztásokat. A választás 6 körzetben zajlott. Az EDÖK alapszabály  6. §  6.  pontja  alapján  az  egyes  körzetekben  a  nappali  doktorandusz hallgatók 25%-nak kell részt vennie a lasztásokon, hogy az adott körzetben megtarthassák alakuló üléseiket.

 

A 2017 őszi képviselőválasztás eredményei:

Állam- és Jogtudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma: 10

Nappali tagozatos

hallgatók száma: 28

Részvételi arány: 35%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Bezsenyi Tamás 10   igen
Garai Nikolett 10   igen
Harmati Barbara 10   igen
Horváth Georgina 10   igen
Matyasovszki-Német

Márton

10   igen
EDÖK Asz. 6. § 2. szerint ÁJK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 10 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 5 fő.
Bölcsészettudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma: 168

Nappali tagozatos

hallgatók száma: 623

Részvételi arány: 26%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok

 

száma:

Megválasztásra

került-

e a jelölt:

Ferenczi Roland Imre 75   igen
Hamsovszki Júlia 82   igen
Horváth Balázs 69   igen
Lajos Máté 69   igen
Rosta Kosztasz 63   igen
Seres Dániel Márk 81   igen
Stamler Ábel 61   igen
Szabó Katalin 93   igen
    2  

 

EDÖK Asz. 6. § 2. szerint BTK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 25 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 8 fő.

 

Informatikai Kar körzete

Leadott szavazatok

száma:24

Nappali tagozatos

hallgatók száma: 67

Részvételi arány: 35%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra

került-

e a jelölt:

Csákvári Máté 16   igen
Horváth Gábor 17   igen
Hudoba Péter 19   igen
Kovács Gábor Ferenc 17   igen
Mattyasovszky-Philipp

Dóra Anna

16   igen
Nagy Barnabás 15   igen
Rudas Ákos 15   igen

 

Az EDÖK Asz. 6. § 2. szerint IK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 9 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 7 fő

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Körzete
Leadott szavazatok

száma: 54

Nappali tagozatos

hallgatók száma:161

Részvételi arány: 33%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Bolló Henrietta 30   igen
Káplár-Kodácsy

Kinga

17   igen
Horváth László 19   igen
Erdei Luca Alexa 10   igen

 

EDÖK Asz. 6. § 2. szerint PPK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 5 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 4 fő

 

Társadalomtudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma: 16

Nappali tagozatos

hallgatók száma:66

Részvételi arány: 24%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Simon Sára 12   nem
Szabó Dóra 8   nem

 

EDÖK Asz. 6. § 2. szerint TáTK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 5 fő. A kari választás érvényentelen, Asz. 6. § 6. szerint a választást még ebben a félévben meg kell ismételni.

 

Természettudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma:94

Nappali tagozatos

hallgatók száma:367

Részvételi arány: 25%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Árvai Anett 44   igen
Csonka Diána 63   igen
Dallos Zsolt 51   igen
Sági Mirjam 56   igen
Schimek Éva 50   igen

 

Az EDÖK Asz. 6. § 2. szerint TTK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 12 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 5 fő

A TáTK lasztási körzet nem érte el a szükséges 25%-t. A karon egy szavazat hiányzott az érvényesség eléréséhez. Megállapítom,  hogy a Társadalomtudományi Kar  Doktorandusz Önkormányzata ezennel megszűnt, így Asz. 6 § 6. pontja értelmében 2017/18. tanév őszi félévében ismételt lasztásokat kell kiírni, melyre az ELTE DÖK elnöke jogosult.

Az ELTE-n 1312 doktorandusz folytat nappali képzésben tanulmányokat. Az EDÖK általános  pviselő  lasztása  során  366-an  vettek  részt  a  választáson.  Ez  alapján  a szvételi arány 27%. Az érvényességi küszöb 328 szavazat volt. Megállapítom, hogy az ELTE Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat gyakorolhatja a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben rögzített jogait.

Az ELTE Doktorandusz Önkormányzat képviselőtestületének létszáma összesen jelenleg 29 képviselő.

 

Kelt: Budapest, 2017. 11. 13.

Szabó Katalin

                                                                                                                                      ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

pexels-photo-327533

A kép forrása: Pexels

Kategória: Egyéb